Cum sa devii membru

Procedura de inregistrare este urmatoarea:

I   Transmiterea prin posta a documentelor listate mai jos:

1.Adeziunea ;

2. Documente de studii in copie legalizata;

3.Copia dupa actul de identitate;

4.Poza tip pasaport;

5.Plata cotizatiei de membru pentru anul in curs;

Obs.1.Adresa de expeditie este str.Raditei nr.2A,sector 5,Bucuresti

II.Analiza si eventuala aprobare a cererii de adeziune in Comitetul Director,care se reuneste o data pe luna in jurul datei de 15 ale lunii.

III Dupa aprobare se transmite o copie dupa chitanta ce reprezinta costul documentelor ce se vor emite

IV Emiterea urmatoarelor documente si insemne:

1.Atestat de competenta;

2.Legitimatie de membru;

3.Stampila cu inscrisul codului de parafa.

V.Listarea in tabloul cu membrii practicanti.