Despre noi

Stimaţi colegi,

 

În câteva rânduri doresc să vă prezint cadrul legislativ actual în care ne desfăşurăm activitatea şi câteva din activităţile AOR de-a lungul timpului şi, de asemenea, să vă propun câteva teme de rezolvat.

Profesiile liberale din domeniul opticii şi optometriei sunt reglementate parţial prin norme legislative şi anume:

1. Ordonanţă de urgenţă din 19/06/2000   Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 27/06/2000

“Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătăţii, altele decât medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, optician- optometrist, tehnician de proteze şi orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală.”

2. Ordin nr. 979 din 30/07/2004 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 11/08/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică.

“Art. 1 – Personalul medical care prestează servicii medicale în unităţi medicale publice sau private, precum şi personalul care desfăşoară activităţi pentru servicii conexe actului medical au obligaţia de a solicita Ministerului Sănătăţii eliberarea autorizaţiei de liberă practică.

Art. 2 – Eliberarea autorizaţiilor se face de către Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică. “

3. Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale reglementate din România.

Statutul profesiilor liberare determină necesitatea organizării în corpuri (uniuni, cameră, colegii, ordine). Un ordin profesional reuneşte toţi membri unei profesii, adeziunea fiind obligatorie. Ordinul profesional nu este rezultatul unei adeziuni libere, el fiind o asociere forţată. Adeziunea la ordin este obligatorie pentru exercitarea profesiei.

CE AM FĂCUT:

 

  • Am promovat permanent profesia de “OPTOMETRIST” astfel încât astăzi aceasta este recunoscută de Instituţiile Statului Român;
  • Am determinat angajatorii din România să recunoască importanţa profesiei;
  • Am reprezentat interesele optometriştilor în faţa angajatorilor dar şi în faţa Instituţiilor Statutului;
  • Am organizat Conferinţa Naţională a Optometriştilor;
  • Reprezentăm interesele profesionale la nivel European prin afilierea la ECOO şi AEOO;
  • Ne-am implicat în reglementarea profesiei prin introducerea ei în COR şi introducerea activităţii de optometrie în codul CAEN.

 

CE DORIM SĂ FACEM:

 

  • Să păstram prestigiul obţinut în timp de către profesioniştii vederii prin eradicarea unor practici ce aduc deservicii tuturor: profesionist – pacient;
  • Să atragem noi membrii din rândurile tuturor profesioniştilor vederii (optometrişti, tehnicieni optometrişti, opticieni)  Să promovăm o pregătire continuă absolut necesară pentru a ţine pasul cu procedurile moderne;
  • Să propunem un pachet legislativ care să definească şi să reglementeze profesiile din domeniul opticii şi optometriei.

Preşedinte,

prof. ADRIAN-TITI PASCU