Regulament de functionare

Regulamentul de functionare a Asociatiei

Optometristilor din Romania

 

 

Capitolul  1

Denumirea, forma juridica, sediul, durata.

Articolul 1: Consideratii generale

          Prezentul regulament este destinat sa precizeze si sa completeze prevederile din statutul AOR in scopul asigurarii functionarii eficiente a Asociatiei.

          Comform articolului 1 din statut, Asociatia este o persoana juridica de drept privat, nonguvernamentala, non profit fara caracter politic infiintata conform OUG 26/2000

          Conform articolului 2 din statut asociatia se numeste „ Asociatia Optometristilor din Romania”

 

Articolul 2: Durata asociatiei

Conform articolului 4 din statut , AOR se caracterizeaza prin durata nedeterminata .

 

Capitolul  2

Principii, scop, definitii obiective, metode de actiune.

Articolul 3: Principii

Conform Articolului 6 din statut, AOR are urmatoarele principii fundamentale de organizare si functionare:

a)      Democratic si unitate de actiune, promovarea valorilor civice

b)      Solidaritatea

c)      Autonomia organizatorica si functionala

d)     Eligibilitatea organelor de conducere

e)      Egalitatea deplina in drepturi ale membrilor

Articolul 4: Scopuri

Conform articolului 7 din statut scopul general al AOR este ca prin activitatile sale sa asigure membrilor sai posibilitatea de a practica profesia de optometrist in comformitate cu  standardele internationale in folosul populatiei Romaniei.

 

Articolul 5: Definitia profesiei si nomenclatura actelor optometrice

5.1. Definitia profesiei de optometrist

Optometria este o profesie de ingrijire a sanatatii, autonom educata, reglementata, iar optometristul este un practician al ingrijrii primare a sanatatii vederii omului.

Constituie exercitiu al profesiei de optometrist orice act ,altul decat folosirea de medicamente terapeutice si interventii chirurgicale, care are ca obiectiv vederea, si se refera la examinarea ochiilor, analiza functionarii lor, diagnosticul problemelor vizuale,prescrierea, ajustarea, adaptarea, vanzarea ca si inlocuirea echipamentelor optice de corectie a vederii. In exercitarea profesiei sale optometristul poate sa dea sfaturi care sa permita prevenirea tulburarilor vizuale. Optometristul poate sa conceapa si sa participe la realizarea de echipamente pentru examinarea si corectia vederii.

5.2. Nomenclatura actelor optometrice propriu-zise

Examenul partial al vederii este intrevederea optometristului cu un subiect si eventual cu persoane din anturajul lui, in scopul descoperirii problemelor vizuale, in cursul caruia ,optometristul dupa ce a detectat o stare patologica trebuie sa opreasca examenul, sa informeze subiectul si sa recomande consultarea unui medic oftalmolog.

Examenul cuprinde:

a)      Istoria cazului: ansamblul de informatii culese de la subiect si/sau anturajul sau, relativ la problemele sale oculare, vizuale si de sanatate generala si antecedentele sale personale si familiale.

b)      Inspectia oculara si vizuala preliminara

c)      Detectarea unei stari patologice oculara.

5.2.2 Examenul complet al vederii

Examenul complet al vederii este intrevedera cu un subiect si/sau eventual anturajul sau in scopul de a descoperii problemele vizuale si de a prescrie metodele si mijloacele pentru solutionarea lor.

Examenul complet cuprinde:

a)      Componentele examenului partial al vederii

b)      Analiza rezultatelor examenului partial al vederii si decizia de a continuua examinarea

c)      Examenul analitic functional care se bazeaza pe urmatoarele teste: keratrometrie, refractometrie obiectiva si subiectiva, departe si aproape, testarea foriilor si afectiunilor in vederea departe si aproape si acomodarea relativa pozitiva si negativa

d)     Analiza cazului si diagnosticului optometric, grupare a semnelor si simptomelor analizatorilor, stabilirea cauzelor problemelor vizuale si a cailor de imbunatatire a problemelor de focalizare

e)      Tratamentul problemelor de focalizare, recomandarea si adaptarea echipamentelor de compensare, antrenamentul vizual

5.2.3  Examenul de control

Examenul de control este intrevederea optometristului cu pacientul in scopul supravegherii evolutiei uneia sau mai multor probleme vizuale, verificari si modificari, daca este cazul ,a tratamentului folosit.

5.2.4  Examinarea vederii culorilor

Evaluarea capacitatii de a aprecia si folosii culorile cu teste specifice

5.2.5 Examinarea campurilor vizuale

Examinarea ansamblului de puncte din spatiu, pe care un ochi imobil le poate vedea si examinarea campului vizual central. Examenul este realizat cu un campimetru sau echipament echivalent si trebuie sa cuprinda un minimum de 8 meridiane intr-un unghi de camp de 25°.

Examinarea campului vizual periferic: examen realizat cu un perimetru sau echipament echivalent, trebuie sa cuprinda un minimum de 8 meridiane si poate fi facut in functie de campul formei sau de campul de miscare sau de cercetare a pragului luminos perceput dupa necesitate.

5.2.6 Adaptrometrie

Masurarea cu ajutorul unui adaptometru sau echipament corespunzator a gradului de adaptare retiniana, legat de schimbare pragului de vizibilitate luminoasa.

5.2.7 Examinarea sebsibilitatii de contrast

Examinarea pragului de contrast al ochiului cu vizibilmetru sau alte metode pentru diferite conditii de adaptare

5.2.8 Tratamentul vederii slaba

Examinare specifica ,consecutiv unui examen complet al vederii ,a unui pacient a carui acuitate vizual nu poate fi imbunatatita prin terapeutica obisnuita peste 0.32 la ochiul cel mai bun; echipare cu sisteme optice sau tratament prin antranament vizual pleoptic

5.2.9 Tratamentul heteroforiei si strabismului

Examen specific, tratament optic si/sau ortoptic pentru o persoana la care vederea binoculara nu respecta legea ortoforiei

5.2.10  Tratamentul anizoconiei

Examen specific facut cu un  iconometru sau alt echipament, consecutiv unui examen complet al vederii pentru o persoana la care se observa o diferenta de masurare sau forma a perceptiilor ochilor .

5.2.11 Adaptarea lentilelor de contact

Examen specific consecutiv unui examen complet al vederii unei persoane pentru care diagnosticul optometric recomanda o compensare cu proteze aplicate pe cornee sau sclerotica, in special in cazurile de cornee neregulata.

5.2.12 Adaptarea ochelarilor

Ansamblul de activitati destinate descoperirii preventiv a problemelor de vedere la populatie

          Intocmire si difuzare de materiale informative privind sanatatea vizuala

          Intocmire de metodologii de control preventiv

          Participare efectiva la examinari specifice

Articolul 6: Activitati

Asociatia Optometristilor din Romania va desfasura actiuni in vederea realizarii obiectivelor practice prevazute in Articolul 9 din statut si in primul rand aprobarea de Consiliul Director si Adunarea Generala a prezentului Regulament de functionare. In continuare AOR organizeaza actiunile in conformitate cu Statutul propriu, regulamentul neutru de functionare a AOR si legislatia statului, obiectivelor practice.

a)     Activitati curente

          Pastrarea in ordine a evidentei membrilor inscrisi si a cotizatiilor

          Inscrierea de membri

          Repartizarea membrilor pe domenii de activitate

          Adaptarea standardului ocupational

          Elaborarea tehnologiilor model de testare si tratament optometric

b)   Activitati de reglementare a profesilor din domeniul optometriei si opticii

          Reglementarea statului legal al ocupatiei de optometrist prin legea optometriei, punerea la punct a normativelor existente privind cabinetele de optica medicala. Reglementarea cu Ministerul sanatatii a dreptului de libera practica a optometristilor.

      Adaptarea standardului ocupational

      Elaborarea tehnologiilor model de testare si tratament optometric

c)      Actioneaza pentru protectia profesiei de optometrist si a membrilor AOR de interventiile nefavorabile, sprijina membri sa practice ocupatia la nivel corespunzator

d)     Oraganizeaza si/sau sprijina actiunile de pregatire continua a membrilor AOR practicanti

e)      Organizeaza si/sau sprijina manifestari cu caracter stiintific si aplicativ in domeniul optometrie vizuala, editarea buletinului informativ al AOR, actiuni de informare a populatiei privind problemele vizuale, prevenirea lor, competentele profesionistilor din domeniu

f)       Intretine relatii cu colegiul medicilor, cu unitatile medicale cu specific oftalmologic, cu medici oftalmologi, cu organizatii patronale, societati, intreprinderi cu activitati intense in domeniul optometriei, echipamentele specifice domeniului

g)      Intretine relatii cu institutii de invatamant din tara si strainatate care organizeaza cursuri de optometrie in vederea shimbului reciproc de informatii profesionale, specialisti, acreditare de planuri de invatamant

h)      Intretine relatii cu organizatii internationale din domeniul optometriei, eventual asociere la acestea in scopul perfectionari activitati AOR

 

Capitolul 3

Membri, drepturi, obligatii, sanctiuni

 Articolul 7: Membri ( articolul 10 din statutul AOR)

Asociatia optometristilor din Romania are in componenta membri cotizanti, care pot fi membri practicanti, membrie asociati si membri de onoare.

Membri practicanti sunt persoane fizice romane sau straine cu studii superioare sau medii in domeniul optometriei vizuale care practica efectiv profesia de optometrist,tehnician optometrist sau optician, adera liber consimtit si se angajeaza sa respecte statutul si Regulamentul.

Membri asociati sunt persoane fizice sau juridice, romane sau straine, fara restrictie de sex, religie, pozitie sociala care au preocupari in domeniul optometriei, care prin liberul consimtamant vor sa adere la asociatie si care sustin scopul si obiectivele acesteia.

Persoana care doreste inscrierea in AOR depune o adeziune  insotita de copie dupa actul  de indentitate si diploma(certificatul )de studii in optometrie in copie legalizata.

Consiliul Director admite sau respinge cererea .

Ulterior aprobarii se transmite o fotografie color format de pasaport,se plateste  cotizatia pentru primul an , costul legitimatiei si al parafei.

In cadrul festiv la prima Adunare Generala se depune Juramantul.

Membri de onoare sunt personalitati remarcabile, romani sau straini, care accepta sa sprijine activitatile legate de propasirea profesiei de optometrist, sunt recomandate de Consiliul Director si aprobate de Adunarea generala.

Calitatea de membru al AOR  poate inceta sau se poate pierde prin hotararea Consiliului Director in urmatoarele situatii:

a)      Renuntarea benevola precedata de o scrisoare catre Consiliul Director

b)      Excluderea- un membru poate fi exclus din AOR daca nu isi indeplineste obligatiile prevazute de statut

c)      Incetarea existentei persoanei fizice sau juridice

d)      Persoana nedemna conform statutului ,regulamentului de functionare al AOR si a legile statutului roman .

Membri care au pierdut aceasta calitate, o pot redobandi cu aprobarea Consiliului Director.

 

Articolul 8: Drepturile membrilor AOR ( articolul 11 din statut)

8.1. Drepturile membrilor optometristi practicanti:

a)      Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale AOR

b)      Sa participe la luarea si aplicarea deciziilor in cadrul AOR

c)      Sa-si exprime liber opinia

d)     Sa formuleze propuneri catre organele de conducere ale AOR privind ordinea de zi a sedintelor si pentru planul de activitati

e)      Sa solicite si sa primeasca informatii asupra oricarei actiuni a asociatiei,sa consulte documentele elaborate

f)       Sa primeasca Atestat de Competenta, legitimatie si stampila

g)      Sa beneficieze de asistenta juridica in cazuri de letigii legate de dreptul de practica a profesiei de optometrist

h)      Sa participe la actiunile asociatieI conform Art. 6 din Regulamentul de funtionare

i)        Sa primeasca sprijin profesional, moral, material din partea AOR.

 

8.2. Drepturile membrilor asociati

a)      Sa participe la adunarile generale ale AOR in care sa-si exprime liber opiniile in legatura cu problemele dezbatute si sa faca propuneri legate de activitatile asociatiei

b)      Sa solicite si sa primeasca informatii asupra oricarei actiuni a asociatiei si sa consulte documentele elaborate de ea

c)      Sa primeasca legitimatie si Diploma de Membru

d)     Sa participe la actiunile asociatie (seminarii, cursuri, conferinte, activitati de cercetare, aditoriale, shimburi de experienta

e)      Sa contribuie material la crearea de fonduri pentru AOR

 

8.3. Drepturilor membrilor de onoare

a)      Sa solicite participarea la actiunile, reuniunile AOR

b)      Sa fie informati in legatura cu principalele actiuni si documente alaborate de AOR

c)      Sa primeasca legitimatie si Diploma de Membru de Onoare

d)     Sa contribuie moral si material la actiunile de perfectionare profesionala a membrilor AOR

 

Articolul 9: Obligatiile membrilor AOR

9.1. Obligatiile membrilor optometristi practicanti

a)      Sa cunoasca si sa respecte statutul si regulamentul de functionare ale AOR

b)      Sa achite cotizatia la timp si sa informeze asupra schimbarilor de adresa

c)      Sa activeze pentru indeplinirea hotararilor, masurilor stabilite de organele de conducere ale AOR. Membri care nu accepta unele hotarari ale organelor de conducere nu sunt obligati sa participe la indeplinirea lor dar se vor abtine de la orice acte potrivnice.

d)     Sa actioneze solidar cu ceilalti membri, si sa informeze Consiliul Director asupra oricarui atac nejustificat lansat impotriva AOR

e)      Sa participe activ la activitatile asociatiei, indeplinind sarcinile primite

f)       Sa practice profesia de optometrist la nivel inalt conform standardului de competenta, sa accepte pe acesta linie supravegherea si recomandarile Consiliului Director, sa respecte codul de etica si juramantul optometristului

g)      Sa participe la crearea fondurilor suplimentare hotarate de Consiliul Director pentru situatii speciale si dezvoltarea patrimoniului AOR

9.2  Obligatiile membrilor asociati

a)      Sa plateasca cotizatia la timp

b)      Sa cunoasca statutul si Regulamentul de functionare ale AOR

c)      Sa participe activ la actiunile stabilite de consiliul Director pentru membri asociati

d)     Sa actioneze solidar cu ceilalti membri si sa informeze asupra oricarui atac nejustificat lansat impotriva AOR indiferent de origine

 

Articolul 10: Sanctiuni

Pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite , membrilor se aplica urmatoarele sanctiuni:

a)      Avertisment

b)      Suspendare

c)      Excludere

Se stabileste avertisment de consiliul Director in urmatoarele cazuri:

          Interziere la plata cotizatiei mai mare de 3 luni

          Neindepliniri ale obligatiilor de membru:

a.       Neglijarea repetata a obligatiilor

b.      Neparticipare nejustificata la Adunarea generala

c.       Nerespectarea prevederilor codului de etica

Avertismentul este propus de cel putin unul din membri Consiliului Director si se aproba de consiliul Director , se semneaza de presedintele AOR sau loctiitorul lui si se aduce la cunostinta celui avertizat in scris.

Suspendarea este propusa de cel putin un membru al consiliului Director in urmatoarele situatii:

          Neplata cotizatiei timp de un an

          Trei avertismente desconsiderate

          Comportament nedemn conform statutului si legilor statutului

Suspendarea este hotarata de plenul Consiliului Director, se semneaza de Presedintele AOR sau loctiitorul lui si se aduce la cunostinta in scris

In intervalul de timp cat este suspendat, cel in cauza nu beneficiaza de drepturile membrilor AOR.

Suspendarea inceteaza daca subiectul demonstreaza ca a rezolvat problemele pentru care a fost suspendat, la propunerea unui membru al consiliului Director si se aproba de consiliul Director.

Excluderea se hotaraste in conditiile stabilite in Articolul 6 din Regulamentul de functionare.

Daca membrul suspendat nu rezolva problemele  sale in intervalul de timp acordat, consiliul Director propune excluderea care se aproba de Adunarea generala.

 

Capitolul 6

Organe de conducere, atributii ale organelor de conducere.

Articolul 11: Organismele statutare

Organismele statutore ale AOR sunt:

          Adunarea Generala- organul de conducere al AOR

          Consiliul Director- organ executiv al AOR

          Cenzorul- organ de control al AOR

Asociatia Optometristilor din Romania este reprezentata in relatiile cu tertii de Presedinte sau delegat stabilit de Consiliul Director.

Articolul 12: ( articolul 15 din statut, Adunarea generala)

Adunarea generala reprezinta organul de conducere al AOR. Adunarea generala este compusa din totalitatea membrilor.

Articolul 13: Sedintele Adunarii generale ( articolul 16 din statut)

Adunarea generala se intruneste odata pe an in sedinta ordinara si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie.

Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membri .

Articolul 14: Convocarea Adunarii generale ( articolul 17 din statut)

Adunarea generala ordinara se convoaca de Consiliul Director sau de cel putin 1/3 din membri cotizanti, cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii prin instintari scrise si/sau telefonice.

Adunarea generala extraordinara se convoaca de catre consiliul Director sau de cel putin ½ din numarul membrilor  cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii prin instiintare scrisa sau telefonica.

Articolul 15: Atributiile Adunarii Generale ( articolul 18 din statut)

Adunarea generala are urmatoarele atributii:

a)      Aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei.

b)      Aprobarea Statutului si a Regulamentului de Functionare

c)      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

d)     Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director si a Presedintelui, si a Cenzorului sau Comisiei de Cenzori

e)      Infiintarea de filiale

f)       Modificare a Actului Constitutiv si a Statutului asociatiei

g)      Dizolvarea si lichidarea asociatiei, stabilirea destinatie bunurilor ramase dupa lichidare

Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru avand drept la un singur vot.

In caz de paritate, presedintele Asociatiei decide. Adunarea Generala are orice alte atributii prevazute in sarcina sa de OUG 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

Adunarile Generale sunt oraganizate de un comitet de organizare stabilit de Consiliul Director. Comitetul de organizare intocmeste programul adunarii si raspunde de buna desfasurare a lucrarilor adunarii. Programul este avizat de Consiliul Director care sprijina si controleaza activitatea de organizare. La buna desfasurare a lucrarilor contribuie toti participantii.

Articolul 16: Consiliul Director ( articolu 19 din statut)

Consiliul Director este organul executic al AOR si este compus din 7 membri impreuna cu Presedintele.

Presedinatele conduce activitatea Consiliului Director si reprezinta asociatia in relatiile cu terti.

Durata mandatului Consiliului Director este de 4 ani. Deciziile in cadrul Consiliului Director se au cu majoritatea de voturi, presedintele este obligat sa respecte deciziile Consiliului Director.

Consiliul Director poate fi revocat de Adunarea Generala inainte de termen cu majoritate de voturi. Membri Consiliului Director pot si alesi de cel mult doua ori.

Articolul 17: Sedintele consiliului Director (articolul 20 din statut)

Consiliul Director se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna si in sedinate extraordinare ori de cate ori este necesar.

Articolul 18: Atributiile Consiliului Director ( articolul 21 din statut)

Consiliul Director asigura punerea in executare a Hotararilor Adunarii Generale. In executarea competentei sale Consiliul Director realizeaza:

a)      Prezinta Adunarii Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul de venituri si cheltuieli, proiectul programelor de realizare a obiectivelor AOR.

b)      Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei

c)      Aproba organizarea si politica de personal ale AOR

d)     Aproba primirea de moi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru la cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai AOR

e)      Poate imputernicii orice persoana inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al AOR pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

f)       Hotaraste schimbarea sediului asociatiei

g)      Organizeaza, conduce activitatea curenta prin intermediul a sase departamente ,fiecare condus de un membru al consiliului.

h)      Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

Articolul 19: Activitatea de control economic (articolul 22 din statut)

Activitatea de control a gestiuni patrimoniului si a activitatii economico- financiara a asociatiei este asigurata de un cenzor, ales de Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani. Daca este nevoie Adunarea Generala poate hotara infiintarea unei Comisii de Cenzori, compusa din 3 membri, care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. Din Comisia de Cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil.

Cenzorul/Comisia de Cenzori are urmatoarele atributii:

a)      Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei

b)      Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale

c)      Indeplineste orice atributii stabilite de Adunarea Generala

Articolul 20: Presedintele (articolul 23 din statut)

Presedintele AOR are urmatoarele atributii:

a)      Reprezinta AOR in relatiile cu terti

b)      Coordoneaza activitatea departamentelor Asociatiei

c)      Conduce Consiliul Director si prezideaza Adunarea Generala

d)     Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala

Articolul 21: Presedintele Onorific. Dobandirea calitatii, atributii.

Presedintele Onorific este o persoana cu merite deosebite in ceea ce priveste crearea si dezvoltarea optometriei vizuale in Romania. Propunerea facuta de orice membru  se aproba prin vot simplu in Adunarea generala.

Presedintele Onorific are dreptul sa fie informat si sa participe la sedintele Consiliului Director la orice activitate a AOR si sa-si expuna opiniile. Trebuie sa contribuie la prestigiul profesiei de optometrist.

 

Capitolul 5

Patrimoniul.

Articolul 22: Patrimoniul

Patrimoniul initial este de 690 RON constituit exclusiv din aporturile in numerar ale asociatiilor fondatori. Patrimoniul AOR se va putea majora prin hotararea Adunarii Generale si prin sponsorizari din tara si din strainatate, cuantumul taxei de inscriere si al cotizatiei membrilor se va stabili de Adunarea Generala a asociatiei.

Veniturile asociatiei provin din:

          Cotizatiile membrilor

          Dobanzile la conttul curent sau depozite

          Donatii, sponsorizari legale

          Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale

          Alte venituri prevazute de lege

          Asistenta financiara din partea organismelor guvernamentale si nonguvernamentale din tara si din strainatate

 

 

 

 

 

Capitolul 6

Dizolvarea, lichidarea

Articolul 23: Dizolvarea si lichidarea

Asociatia Optometristilor din Romania se dizolva in urmatoarele situatii:

a)      Prin hotararea Adunarii Generale

b)      Asociatia pe motive de insolvabilitate nu isi poate continua activitatea

c)      Prin hotararea judecatoreasca definitiva

d)     De drept

Patrimoniul va avea destinatia pe care o hotaraste Adunarea Generala. In toate cazurile mandatul Consiliului Director inceteaza odata cu reuniunea lichidaturilor, fara procedura lichidarii.

 

Capitolul 7

Alte clauze.

Articolul 24: Solutionarea litigiilor

Litigiile dintre asociatie si asociati, precum si litigiile asociatiei cu persoanele fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabila sau prin intermediul Instantelor judecatoresti de drept.

Articolul 25:

a)      Codul etic al membrilor AOR- anexa 1 face parte din regulament si respectarea lui este obligatorie pentru membri

b)      Juramantul optometristului- anexa 2 face parte din regulament, juramantul este citit si semnat de cel ce adera la AOR si practica optometria vizuala.

c)      Anexa 3- structura departamentelor AOR face parte din regulament. Membri Consiliul Director trebuie sa faca parte si saconduca aceste departamente.

 

 

 

 

 

Anexa 1 la Regulamentul de funtionare a A.O.R.

Codul etic al membrului Asociatiei Optometristilor din Romania

 

Membri Asociatiei Optometristilor din Romania trebuie sa respecte urmatoarele prevederi si obligatii:

 1. Sa practice arta si stiinta optometriei cinstit si constiincios si cu intreaga sa competenta.
 2. Sa sprijine si promoveze onorabil si prin exemplu si actiuni, cele mai inalte standarde etice si idealurile profesiei de optometrist, sa onoreze titlul de optometrist si sa-l apere de incercarile de denigrare.
 3. Sa acorde ingrijire profesionala celor care solicita serviciile, cu intelegere, compasiune si respectul dreptului si demnitatii omului, fara discriminare.
 4. Sa aseze tratamentul celor care solicita ingrijirea din partea si deasupra castigului personal, sa se straduiasca sa nu lipseasca nimic pentru ingrijirea optima.
 5. Sa pastreze privilegiata si inviolabila orice informatie care i-a fost incredintata confidential de participantii sai.
 6. Sa informeze pacientii sai complet si onest despre tot ce poate servi la mentinerea, restaurarea, imbunatatirea vederii lor si a sanatatii generala.
 7. Sa se straduiasca continuu sa-si largeasca cunostintele si abilitatile asa incat pacientii sai sa beneficieze de toate mijloacele noi si eficace pentru imbunatatirea ingrijirii sanatatii vizuala.
 8. Sa impartaseasca informatii in mod cordial si fara egoism cu colegii optometristi si alti profesionisti in beneficiul pacientilor si pentru progresul cunoasterii bunastarii.
 9. Sa se straduiasca din toate puterile sa serveasca comunitatea, tara si umanitatea ca cetateni si optometristi.

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 la Regulamentul de funtionare a A.O.R.

Juramantul optometristului practicant

 

Deplin constient, declar liber si solemn urmatoarele:

 1. Voi practica arta si stiinta optometriei cinstit si constiincios si cu intreaga mea competenta.
 2. Voi sprijinii si promova onorabil prin exemplu si actiuni cele mai inalte standarde etice si idealurile profesiei proprii, voi onora titlul de optometrist care mi-a fost acordat si il voi apara de incercarile de denigrare.
 3. Voi acorda ingrijire profesionala celor care solicita serviciile mele cu intelegere si compasiune  si respectul drepturilor si demnitatilor omului, fara discriminare.
 4. Voi aseza tratamentul celor care solicita ingrijire din partea mea deasupra castigului personal si ma voi stradui sa nu lipseasca nimic pentru o ingrijire optima.
 5. Voi pastra ca privilegiata si inviolabila orice informatie care mi-a fost incredintata confidential de pacientii mei.
 6. Voi informa pacientii mei complet si onest tot ce poate servi la restaurarea, mentinerea si imbunatatirea vederii lor si a sanatatii generala.
 7. Ma voi stradui continuu sa largesc cunostintele mele si abilitatile asa incat pacientii mai sa beneficieze de toate mijloacele noi si eficace pentru imbunatatirea ingrijirii sanatatii vizuale.
 8. Voi impartasii informatii in mod cordical si fara egoism cu colegii optometristi si alti profesionisti in beneficiul pacientilor si pentru progresul cunoasterii umane si bunastarii.
 9. Ma voi stradui din toate puterile sa servesc comunitatea, tara mea si umanitatea, ca cetatean si optometrist.

Promit in mod ferm sa respect juramantul si obligatiile care decurg din statutul Asociatiei Optometristilor din Romania.

 

 

 

 

 

Anexa 3 la Regulamentul de funtionare a A.O.R.

Departamentele A.O.R.si atributiunile lor

Pentru functionare eficienta AOR are 6 departamente, fiecare cu atributiile specifice, dar care trebuie sa colaboreze. In fond fiecare problema a AOR este problema tuturor membrilor. Departamentele au ficere la conducere un membru al consiliului Director.

1.      Departamentul profesional.

Se ocupa de problemele AOR care tin de definitia ocupatiei de optometrist si nomenclatura competentelor. Atributii:

          Propune tehnologii model de testare optometrica pe care membri practicanti sa le foloseasca in cabinetele lor.

          Informeaza membri AOR asupra noutatilor in optometrie oftalmica, asupra activitatilor ECOO si Academiei de Optometrie din Europa

          Intocmeste programele analitice ale cursurilor de perfectionare a membrilor AOR

          Colaboreaza la definitivarea, adaptarea standardelor ocupationale 

          Informeaza Consiliul Director asupra nivelului practicii optometrice in cabinetele unde lucreaza membri AOR.

          Se ocupa de nivelul profesional al Buletinului informativ al AOR.

          Analizeaza planurile de invatament si programele analitice ale cursurilor predate la scolile si Universitatile care scolarizeaza optometristi si opticieni , si comunica acestor institutii propuneri.

          Participa activ la redactarea legii optometriei si sustinerea ei.

          Intretine relatii pe linie profesionala cu institutiile care scolarizeaza in domeniul optometriei vizuale in Europa si pe plan Mondial.

 

 

 

2.       Departamentul juridic

          Verifica legalitatea initiativelor consiliului Directo si Adunarii generale al AOR.

          Informeaza consiliul Director si membri AOR auspra noutatilor in legislatie care intereseaza ocupatia.

          Se ocupa cu demersurile necesare legalizarii ocupatiei de optotmetrist

          Se ocupa de litigiile juridice ale AOR si membrilor sai

          Tine evidenta obligatiilor AOR fata de autoritati si se ocupa de achitarea lor.

          Poate angaja consilier juridic

 

3.      Departamentul economic

          Realizeaza evidenta contabila a incasarilor si cheltuielilor AOR.

          Incaseaza taxele de inscriere si cotizatiile

          Venituri din vanzarea publicatiilor, organizare de conferinte

          Taxe de participare la cursuri de perfectionare

          Donatii,sponsorizari etc.

Cheltuieli – tiparire legitimatii, ecuson, stampila

Tiparire formulare: adeziuni, atestat de competenta, declaratie, angajament, juramant, etc.

Cost tiparire buletin informativ

Cheltuieli cu intretinerea locatiei

 

4.      Departamentul educativ

          Organizeaza cursuri de perfectionare pentru membri AOR.

          Editeaza materiale pentru aducarea populatiei in domeniul sanatatii vizuale si le distribuie

          Organizeaza biblioteca AOR

          Editeaza impreuna cu celelalte departamente Buletinul Informativ

          Tine legatura cu Universitatile care scolarizeaza optometristi

          Organizeaza conferinte, mese rotunde

          Se informeaza asupra scolarizarii in domeniul oftalmologiei in Europa si pe plan mondial

          Tine legatura cu C.N.F.P.H

          Organizeaza participarea AOR la programe guvernamentale de dezvoltare si control preventiv al vederii la populatie

 

5.      Departamentul relatii

Raspunde de relatiile AOR cu mediul extern avand ca obiectiv cunoasterea in tara si peste hotare a activitatilor AOR si membrilor sai.

Obiective:

          Cunoasterea de catre publicul larg a competentelor optometristilor

          Raspunde de editarea Buletinului Informativ al AOR

          Relatii cu patronatul optico

          Relatii cu intreprinderi si societati comerciale

          Relatii cu invatamentul Universitar si mediul din Romania

          Relatii ECOO si WCO

          Relatiile consiliului Director cu membri

          Organizeaza activitati de informare prin intermediul presei si audio-vizualului

 

6.      Departamentul organizatoric

          Asigura organizarea vietii interne a AOR

          Tine evidenta membrilor AOR

          Organizeaza inscrierea de noi membri

          Elibereaza documente aferente calitatii de membru

          Asigura evidenta circulatiei documentelor, arhiveaza documentele AOR

          Asigura contactele consiliului Director cu membri

          Organizeaza sedintele consiliului Director

          Organizeaza Adunarea generala cu ajutorul unui comitete de organizare

          Se ocupa de partea organizatorica a manifestarilor stiintifice, cursurilor de perfectionare initiate de AOR

          Asigura informarea oricaror solicitari asupra activitatilor AOR

          Departamentul organizatoric poate angaja secretar administrativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardele de comportament ale optometristului

 

 1. Responsabilitati de baza ale unui optometrist

Sectiunea A: Bunastarea umanitatii

O profesie de ingrijire a sanatatii are ca prim obiectiv sa serveasca bunastarea Umanitatii. Consideratiile financiare trebuie sa fie factori subordonati. Alegand profesia de optometrist un individ isi asuma obligatiile de comportament propriu in concordanta cu idealurile profesionale.

Sectiunea B: Competenta continua

Un optometrist trebuie sa se straduiasca sa fie la curent cu toate descoperirile moderne in profesie, sa sporeasca cunostintele si indemanarea pentru adoptarea metodelor moderne si a conceptilor stiintifice valoroase si sa contribuie personal la cunostintele generale si progresul profesiei. Toate aceste fapte trebuiesc realizate cu acea libertate de actiune si gandire care procura bunastarea publicului.

 

 1. Relatiile cu pacientul.

Sectiunea A: Consimtamant, informare.

Un optometrist trebuie sa procure pacientului informatii suficiente in scopul obtinerii consimtamantului informat de la pacient.

Sectiunea B: Asistenta optometrica de urgenta.

Solicitarea de ingrijire optometrica de urgenta trebuie sa primeasca imediat raspuns. Odata ce s-a angajat la un caz de urgenta, optometristul nu trebuie sa abandoneze sau neglijeze pacientul.

Sectiunea C: Insarcinarile materiale

Sarcinile materiale trebuie sa fie clar separate de beneficiile profesionale.

 

 1. Responsabilitati fata de public

Sectiunea A: Informarea publicului

Optometristul trebuie sa onoreze prevederile aplicabile ale legilor statului si regulile care reglementeaza publicitatea asupra materialelor oftalmice si diseminarea informatiei privind serviciile profesionale.

 1. Relatiile cu alti optometristi

Sectiunea A: Schimburi si consultatii intraprofesionale

Schimburile si consulatatile intraprofesionale sunt de incurajat cand interesul pacientului indica o opinie suplimentara. Protocolul relatiilor si responsabilitatilor dintre adresant si solicitant este cal care in mod normal este practicat in cazul profesiilor care se ocupa de sanatate.

Sectiunea B: Pozitia oficiala

Optometristul detinando pozitie oficiala intr-o organizatie a optometristilor trebuie sa evite orice intentie de a folosi pozitia sa pentru propria promovare.

 

      5. Relatii cu alti profesionisti

Sectiunea A: Schimburi interprofesionale si consulatii.

Schimburile interprofesionale si consultatiile sunt incurajate cand interesul pacientului indica o parere aditionala. Protocolul relatiilor si responsabilitatiilor intre solicitant si profesionist este

conform uzantelor in domeniul profesiunilor legate de sanatate.

Sectiunea B: Sanatatea publica

Responsabilitatile profesionale cer ca optometristul sa participe la activitati publice de sanatate impreuna cu alti profesionisti ai sanatatii pana la sfarsit asa ca fiecare pas sa fie facut pentru a apara sanatatea si bunastarea publicului.

 

 

STATUTUL

    Asociatiei Optometristilor din Romania

 

 

 

Capitolul I

Denumirea, forma juridica, sediul, durata, membri fondatori

 

 

Articolul 1- Consideratii generale

            Asociatia este o persoana juridica de drept privat, nonguvernamentala, nonprofit, si fara caracter politic, infiintata conform O.G.26/2000.

 

Articolul 2 – Denumirea

Asociatia, se va numi  Asociatia Optometristilor din Romania“,conform sentintei civile nr. 12/PJ, a judecatoriei sectorului 3, a municipiului Bucuresti,  din data de 17.03.1993.

 

Articolul 3 – Sediul

Sediul este situat in Bucuresti, str Ghidigeni nr.106A, sect 6

 

Articolul 4 – Durata                                                                             

Asociatia Optometristilor din Romaniase constituie pe durata nedeterminata de la data inregistrarii la instanta judecatoreasca competenta.

 

Articolul 5 –  Membri  fondatori

Membrii asociatiei doresc sa se asocieze pentru realizarea scopului propus in prezentul statut.

 

Membrii fondatori ai Asociatiei sunt :

 

 

 

Capitolul II

Principii, scop, obiective, mijloace de actiune

 

 

Articolul 6 – Principii

Asociatia Optometristilor din Romaniaare urmatoarele principii fundamentale de organizare si functionare:

 

a)      democratia si unitatea de actiune, promovarea valorilor civice;

b)      solidaritatea;

c)      autonomia organizatorica si functionala;

d)      eligibilitatea organelor de conducere;

e)      egalitatea deplina in drepturi a membrilor.

 

Articolul 7 –  Scopuri

Scopul general al Asociatia Optometristilor din Romania este ca prin activitatile sale sa asigure membrilor sai posibilitatea de a practica profesia de optometrist in conformitate cu definitia ei, la standarde internationale, in folosul populatiei Romaniei

7.1. Definitia profesiei

Optometria este o profesie de ingrijire a sanatatii, autonoma, educata si reglemantata, iar optometristul este un practician al ingrijirii primare a sanatatii vederii omului.

Constituie exercitiu al ocupatiei de optometrist orice act, altul decit folosirea de medicamente terapeutice si interventii chirurgicale, care se refera la examinarea ochilor, analiza functionarii lor si evaluarea problemelor vizuale, prescrierea metodelor si mijloacelor de compensare, antrenamentul visual, adaptarea, ajustarea, vanzarea, inlocuirea mijloacelor de compensatie sau corectie.

Optometristul poate, in exercitarea ocupatiei sale, sa dea recomandari care sa permita prevenirea problemelor vizuale sis a favorizeze confortul visual.

Optometristul poate sa participle la conceperea si producerea de echipament pentru imbunatatirea capacitatilor vizuale.

 

 

 

Articolul 8 – Obiectivele

Pentru realizarile scopului prezentat in art. 7, Asociatia Optometristilor din Romania va desfasura urmatoarele activitati:

a)                 Stabileste Regulamentul de functionare in conformitate cu Satutul.

b)                 Organizeaza activitatile asociatiei in conformitate cu Statutul si Regulamentul de functionare propriu si legislatia in vigoare.

c)                  Prezinta organelor competente propuneri de reglementari privind :

– recunoasterea optometriei ca stiinta si profesie a optometristului, si pe acesta  ca practicant al ingrijirii primare a sanatatii vederii ;

– cadru legislativ pentru exercitarea ocupatiilor de optometrist ;

d)         Actioneaza pentru protectia profesiei de optometrist si a membrilor Asociatiei  Optometristilor din Romania, de interventiile nefavorabile, sprijina membrii sa practice profesiala nivel corespunzator.

e)         Organizeaza si /sau sprijina organizarea actiunilor de pregatire continua a membrilor sai practicanti.

f)          Organizeaza si /sau sprijina organizarea manifestarilor cu caracter stiintific si aplicativ, in domeniul optometriei, editarea buletinului informativ propriu, actiuni de informarea a populatiei privind problemele vizuale, prevenirea lor si competentele profenistilor din domeniu.

g)         Intretine legaturi cu Colegiul Medicilor, cu organizatii patronale, intreprinderi si societati acre produc si comercializeaza produse din domeniul optometriei, cu persoane fizice sau juridice interesate.

h)         Intretine legaturi cu institutii de invatamant din tara si strainatate, care organizeaza cursuri de optometrie in vederea schimbului de specialisti si studenti si acreditarea unor planuri de invatamant reciproc.

i)       Asociatia Optometristilor din Romania va putea stabili, cu avizul Adunarii Generale, relatii de asociere cu organizatii similare din tara si strainatate si va adera la organizatii internationale care au ca scop consolidarea profesiei de optometrist.

Pentru realizarea scopului prevazut in art.7, Asociatia Optometristilor din Romania poate desfasura cu caracter accesoriu, orice alte activitati economice directe.

 

Articolul 9 –  Metodele de actiune

Asociatia se orienteaza spre mijloace, actiuni si metode care sa poata fi caracterizate ca:

 

a) transparente si deschise tertilor (in special cu privire la obiective, metode si rezultate);
b) legale si respectand normele etice si sociale;

c) inovative si cu valoare de model;

d) curajoase si chiar radicale, dar echilibrate, responsabile si atent calculate cu privire la riscuri, consecinte si impact potential;

e)utile pentru beneficiari si pentru societate;

f) cat mai agreabile si interesante pentru participanti;

g) bine fundamentate si planificate, eficiente si durabile;

h) adaptate situatiei specifice;

i) perfect incadrate in scopul, obiectivele si principiile Asociatiei.

 

 

Capitolul III

Membri, drepturi, obligatii, sanctiuni

 

 

Articolul 10- Membrii

Pot fi membri ai asociatieiAsociatiei Optometristilor din Romania persoane fizice sau juridice, straine sau romane, fara restrictii de sex, religie, nationalitate, pozitie sociala, care prin liberul consimtamant vor sa adere la Asociatie si care sustin scopul si obiectivele Asociatiei.

Asociatia Optometristilor din Romania se compune din membrii cotizanti, care pot fi membrii practicanti, membrii asociati sau membrii de onoare.

Membrii practicanti sunt persoane fizice cu studii superioare in domeniul optometriei, care au primit “Atestat de competenta” din partea AOR si practica efectiv profesia de optometrist.

Membrii asociati sunt persoane fizice sau juridice care, prin liber consimtamant, vor sa adere la AOR si care sustin scopul si obiectivele ei.

Persoana care doreste inscrierea in AOR, va inmana o adeziune Consiliului Director al AOR, insotita de copii dupa actele de identificare si competenta.

Consiliul Director poate admite sau respinge cerea de adeziune.

Membrii de onoarea ai AOR sunt personalitati remarcabile, romani sau straini, care sprijina in mod deosebit activitatile legate de consolidarea profesiei de optometrist si sunt recomandate de Consiliul Director si aprobate de Adunarea Generala.

 

 

Calitatea de membru sau asociat in Asociatia Optometristilor din Romania poate inceta sau se poate pierde, prin hotararea Consiliului Director, in urmatoarele situatii:

 

a) renuntare benevola sau retragerea calitatii de membru (renuntarea benevola trebuie sa fie precedata de o scrisoare catre Consiliul Director);

b) excludere (un membru poate fi exclus din Asociatie daca nu isi indeplineste obligatiile prevazute in prezentul statut);

c) incetarea existentei persoanei fizice sau juridice;

d) ca urmare a devenirii ca persoana nedemna, conform Statutului si Regulamentului AOR si a legilor statului, in vigoare.

           

Membrii care au pierdut aceasta calitate o pot redobandi cu aprobarea Consiliului Director

 

Articolul 11 – Drepturile membrilor asociatiei

            Membrii Asociatiei  au urmatoarele drepturi:

 1.Membrii practicanti :

a)      de a alege si a fi alesi in organele de conducere;

b)      de a participa la luarea si aplicarea deciziilor;

c)      de exprimare libera a opiniei proprii in forumurile asociatiei;

d)      de a formula propuneri catre organele de conducere ale asociatiei  privind ordinea de zi a sedintelor;

e)      de a solicita si primi informatii asupra oricarei actiuni a asociatiei si de a consulta documentele elaborate de A.O.R.

f)      de a participa la actiunile in curs de desfasurare ale asociatiei, conform articolului 8 din Statut.;

g)      de a formula propuneri pentru planul de activitati.

h)      de a primii Atestatul de competent, legitimatie, stampila si ecuson din partea A.O.R.

i)        de a primii asistenta juridical in cazuri de litigii legate de dreptul de practicare  a profesiei de optometrist

j)       de a primii sprijin profesional, moral si material, din partea A.O.R.

 

 

 

 

2. Membrii asociati:

a)         de a participa la adunarile generale ale A.O.R. unde sa-si exprime liber opiniile in legatura cu problemele dezbatute si sa faca propuneri de imbunatatire a aactivitatilor asociatiei;

b)         de a solicita si de a primii informatii asupra oricarei actiuni a asociatiei si de a consulta documentele elaborate de A.O.R.;

c)         de a primii legitimatie si ecuson;

d)         de a participa la actiuni in curs de desfasurare ale A.O.R.( seminarii, cursuri, conferinte, activitati de cercetare, schimburi de experienta, activitati educationale etc);

e)         de a contribui material la crearea de fonduri suplimentare ale A.O.R.

 

Membrii de onoare:

a)         de a solicita participarea la actiunile A.O.R.;

b)         de a fi informati in legatura cu principalele actiuni ale A.O.R., cu documentele elaborate de aceasta;

 

 

Articolul 12  Obligatiile membrilor asociatiei

 Membrii practicantii  au urmatoarele obligatii :

 

a)      sa cunoasca si respecte Statutul si Regulamentul si Codul Etic al  asociatiei;

b)      sa achite cotizatia la timp;

c)      sa actioneze pentru indepliniriea hotararilor si masurilor asociatiei. Membrii care nu accepta anumite hotarari nu sunt obligati sa participe la indepliniriea lor dar se vor abtine de la orice acte potrivnice lor;

d)      sa participe activ la activitatile asociatiei;

e)      sa actioneze solidar cu ceilalti membrii si sa informeze asupra oricarui atac nejustificat lansat impotriva asociatiei, indiferent din partea cui ar veni;

f)      sa practice profesia de optometrist la un nivel inalt, conform standardului de competent, sa accepte, in aceasta directie, supravegherea si recomandarile Consiliului Director.

g)      sa participe la crearea fondurilor suplimentare hotarate si aprobate pentru situatii speciale precum si la dezvoltarea patrimoniului asociatiei.

 

 

Membrii asociati au urmatoarele obligatii:

a)      sa cunoasca si respecte Statutul si Regulamentul si Codul Etic al  asociatiei;

b)      sa achite cotizatia la timp;

c)      sa participe activ la activitatile asociatiei;

d)     sa actioneze solidar cu ceilalti membrii si sa informeze asupra oricarui atac nejustificat lansat impotriva asociatiei, indiferent din partea cui ar veni;

 

 

 

 

Articolul 13 –  Sanctiuni

Pentru neindeplinirea obligatiilor statutare membrilor li se aplica urmatoarele sanctiuni:

a)      avertisment;

b)      suspendarea;

c)      excluderea.

 

Capitolul IV

Organele de conducere, atributii

 

 

Articolul 14 –  Organismele statutare

Organismele statutare ale Asociatiei sunt:

 

§  Organul de conducere al Asociatiei Optometristilor din Romania este Adunarea generala

§  Organul executiv al Asociatiei Optometristilor din Romaniaeste Consiliul Director.

§  Organul de control al Asociatiei Optometristilor din Romaniaeste Cenzorul

 

Asociatia Optometristilor din Romania este reprezentata in relatiile cu tertii de Presedintele Consiliului Director, sau delegat stabilit de Consiliul Director.


Articolul 15 – Adunarea generala

Adunarea generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei Optometristilor din Romania.

Adunarea generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei.

 

Articolul 16- Sedintele Adunarii generale

Adunarea generala se întruneste o data pe an în sedinta ordinara, si în sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie.

Adunarea generala este legal constituita în prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei.

 

Articolul 17 –  Convocarea Adunarii Generale

Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor, cu cel putin o saptamana  înaintea întrunirii, prin înstiintari scrise sau telefonice.

Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/2 din numarul asociatilor, cu cel putin o saptamana  înaintea întrunirii prin înstiintari scrise sau telefonice.

 

Articolul 18 – Atributiile Adunarii generale

Adunarea generala are urmatoarele atributii:

 

a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;

c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui;

d) alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;

e) înfiintarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei;

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei; stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

 

Hotarârile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, presedintele Asociatiei decide.

Adunarea Generala are orice alte atributii prevazute in sarcina sa de O.G. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Articolul 19 – Consiliul Director

Consiliul director este organul executiv al Asociatiei si este compus din maximum sapte membrii, incluzind si presedintele Consiliului; durata mandatului Consiliului director este de 4 ani

 

Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta asociatia în relatiile cu tertii.

Articolul 20 – Sedintele Consiliului Director

Consiliul director se întruneste în sedinta ordinara o data pe luna, si în sedinte extraordinare ori de cîte ori este necesar.

 

Articolul 21 – Atributiile Consiliului Director

            Consiliul Director asigura punerea în executare a hotararilor Adunarii generale.

 

În exercitarea competentei sale, Consiliul director:

 

a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;

d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea celui în cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatiei.

e) poate împuternici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei, pentru a încheia acte juridice în numele si pe seama asociatiei sau pentru a îndeplini orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generala.

f) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei.

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

h) organizeaza, conduce activitatea curenta prin intermediul a 6 departamente, conduse la randul lor de membrii ai A.O.R.

 

 

Articolul 22 – Activitatea de control

Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cenzor, ales de Adunarea generala, pe o perioada de patru (4) ani.

Daca este nevoie, Adunarea generala poate hotarî înfiintarea unei Comisii de cenzori, compusa din trei membri, care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil.

 

Comisia de cenzori /Cenzorul are urmatoarele atributii:

 

a)verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;

b)intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

c)indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

 

Articolul 23 –  Presedintele

PresedinteleAsociatiei Optometristilor din Romaniaare urmatoarele atributii:

 

a) reprezinta Asociatia în relatiile cu tertii.

b) coordoneaza activitatea departamentelor Asociatiei.

c) conduce Consiliul Director si prezideaza Adunarea generala.

d) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

           

Presedintele Onorific- atributii, dobandire calitate.

Presedintele onorific trebuie sa fie o persoana cu merite deosebite in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea optometriei in Romania.

Propunerea poarte fi facuta de oricemembru cotizant si aprobata prin vot simplu de Adunarea generala.

Presedintele de onoare  are dreptul sa fie informat si sa participe la sedintele Consiliului Director, la orice activitatea a A.O.R. si sa-si exprime opiniile.

Presedintele onorific trebuie sa contribuie la perfectionarea si prestigiul profesiei de optometrist.

Presedintele onorific este confirmat sau infirmat numai de Adunarea Generala, o data cu schimbarea Consiliului Director.

 

 

Capitolul V

Patrimoniul

 

 

Articolul 24 – Patrimoniul

Patrimoniul initial al Asociatiei  este de 690 lei  constituit exclusiv  din aporturile in numerar ale asociatilor fondatori.

Patrimoniul Asociatiei Optometristilor din Romaniase va putea majora prin hotarare a Adunarii Generale si prin sponsorizari din tara si din strainatate.

Cuantumul taxei de inscriere si al cotizatiei membrilor se va stabili prin Adunarea Generala a Asociatiei.

Veniturile Asociatiei provin din:

 

-cotizatiile membrilor;

-dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;

-venituri realizate din activitati economice directe;

-donatii, sponsorizari, legate;

-resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

-alte venituri prevazute de lege;

-asistenta tehnica si financiara din partea organismelor guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate.


   

Capitolul VI

Dizolvarea si lichidarea

 

 

Articolul 25 –Dizolvarea si lichidarea

Asociatiei Optometristilor din Romaniase dizolva in urmatoarele situatii:


a) prin hotararea Adunarii Membrilor;

b) cand asociatia pe motive de insolvabilitate nu isi poate continua activitatea, fiind nevoita sa se lichideze;

c) prin hotarare judecatoreasca definitiva.

d) de drept.

           

Oricare ar fi cauza incetarii personalitatii juridice a Asociatiei Optometristilor din Romania, patrimoniul acesteia va avea destinatia pe care o va hotari Adunarea Generala.

 

In toate cazurile, mandatul Consiliului Director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor, fara procedura lichidarii.

 

 

 

Capitolul VII

Alte clauze

 

 

Articolul 26– Solutionarea litigiilor

Litigiile dintre asociati, dintre asociatie si asociati, precum si litigiile asociatiei cu persoane fizice sau juridice, se vor rezolva pe cale amiabila sau prin intermediul instantelor judecatoresti de drept comun.